Ασχολείστε και με άλλες ασφαλίσεις;

Η εταιρία μας , δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους ασφάλισης παρέχοντας προγράμματα όπως:

  • Νοσοκομειακά ( με δυνατότητα κάλυψης Τοκετού και προϋπαρχουσών ασθενειών)
  • International προγράμματα για κατοίκους εξωτερικού μόνιμους ή προσωρινούς.
  • Συνταξιοδοτικά
  • Αυτοκινήτου
  • Επιχείρισης
  • Σπιτιού 
  • Νομικής προστασίας
  • Αστικής Ευθύνης
  • Σκαφών κ.α.

Η εξειδίκευσή μας είναι στα προϊόντα υγείας - ζωής - προστασίας , όπου από το 1997 έχουμε αναπτύξει τόσο ειδικούς μηχανισμούς διαχείρισης , όσο και στενές και μοναδικές συνεργασίες με Διεθνείς παρόχους, προσφέροντας στην εγχώρια αγορά λύσεις μοναδικές.

 

Add Feedback