Τι είναι το Rating των ασφαλιστικών εταιριών

Το Rating των ασφαλιστικών εταιριών , γίνεται κυρίως στο εξωτερικό και έχει να κάνει με την αξιολόγηση της κάθε ασφαλιστικής για το πόσο φερέγγυα είναι για το κατα πόσο οι προοπτικές της είναι καλές ή αρνητικές.

Η πιό διαδεδομένη εταιρία αξιολόγησης είναι η AMBest η οποία χρονολογείται από το 1899 και πιό κάτω μας εξηγεί ποιά είναι η βαθμολογία και τι σημαίνει.

 

Why a Best's Financial Strength Rating Is Important

For insurance companies, a Best's FSR is a strategic tool that can enhance consumers' confidence in the organization's stability, as well as its attractiveness to investors. A rating also enhances an insurer's credibility with reinsurers - a valuable resource, particularly for insurers entering new markets.

Insurance professionals depend on a Best's FSR to assess the creditworthiness of an insurer's operations, to evaluate prospective reinsurance accounts, to compare company performance and financial condition, and more. A rating can influence an agent's selection of plans to market.

A rating also is an important factor in the consumer's decision-making process to purchase insurance. Today's insurance consumers are well aware of how regional, political and economic instabilities can affect a marginal company. A Best's FSR can provide consumers with the information necessary for an educated buying decision. In addition, A.M. Best now offers a special AMB Credit Report - Consumer.

A.M. Best Company is committed to maintaining Best's FSRs as the definitive source for information on the financial condition and operating performance of insurance companies worldwide.

Understanding Best's Financial Strength Ratings

A Best's FSR can be assigned to an insurance company on an interactive or non-interactive basis. In both cases, the rating scale and descriptors are:

Secure Vulnerable

A++, A+ (Superior)

B, B- (Fair)

A, A- (Excellent)

C++, C+ (Marginal)

B++, B+ (Good)

C, C- (Weak)

 

D (Poor)

 

E (Under Regulatory Supervision)

 

F (In Liquidation)

 

S (Suspended)

Rating Modifiers may be assigned to Financial Strength Ratings.

Modifier Descriptor Definition

u

Under Review

Indicates the rating may change in the near term, typically within six months. Generally is event driven, with positive, negative or developing implications.

pd

Public Data

Indicates rating assigned to insurer that chose not to participate in A.M. Best's interactive rating process (discontinued in 2010).

s

Syndicate

Indicates rating assigned to a Lloyd's syndicate.

Ratings from A to C also may be enhanced with a "++" (double plus), "+" (plus) or "-" (minus) to indicate whether credit quality is near the top or bottom of a category.

An Outlook is assigned to an interactive FSR to indicate its potential direction over an intermediate term, generally defined as 12 to 36 months. An Outlook can be:

Outlook Definition

Positive

Indicates possible rating upgrade due to favorable financial/market trends relative to the current rating level.

Negative

Indicates possible rating downgrade due to unfavorable financial/market trends relative to the current rating level.

Stable

Indicates low likelihood of a rating change due to stable financial/market trends.

To enhance the usefulness of ratings, A.M. Best assigns each rated (A++ through D) insurance company a Financial Size Category (FSC). The FSC is based on adjusted policyholders' surplus (PHS) and is designed to provide a convenient indicator of the size of a company in terms of its statutory surplus and related accounts.

Many insurance buyers only want to consider buying insurance coverage from companies that they believe have sufficient financial capacity to provide the necessary policy limits to insure their risks. Although companies utilize reinsurance to reduce their net retention on the policy limits they underwrite, many buyers still feel more comfortable buying from companies perceived to have greater financial capacity.

Add Feedback