Αίτηση InterGlobal Aetna (ατομικό)

Για να συμπληρώσετε την αίτηση , θα πρέπει να λάβετε υπ´ όψιν τα εξής :
  • Τα στοιχεία , θα πρέπει να  συμπληρωθούν με λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες.
  • Ο λήπτης της ασφάλισης δηλώνεται είτε στα στοιχεία της πιστωτικής είτε θεωρείται ο οποιοσδήποτε καταθέτει τα χρήματα για το συγκεκριμένο συμβόλαιο.
  • Ο κυρίως ασφαλιζόμενος μπορεί να είναι άτομο ηλικίας από 0 - 74 ετών.
  • Σε περίπτωση που είναι ανήλικος , χρειαζόμαστε τα στοιχεία του κηδεμόνα του (Ονοματεπώνυμο , ΑΦΜ , Ημ. Γέννησης , email). Για να τα συμπληρώσετε πατήστε εδώ
 
 
Οι αιτήσεις που υπάρχουν είναι 3 ειδών:
 

Moratorium (Mori)

Είναι η συνηθισμένη αίτηση που συμπληρώνουμε και η οποία δεν ζητάει ιατρικό ιστορικό.
Σε αυτή την αίτηση ισχύει ο όρος Moratorium που στην ουσία δεν αποζημιώνει γνωστές προϋπάρχουσες αν δεν έχουν περάσει 2 χρόνια από την πλήρη αποθεραπεία τους (Βλέπε σχετικά όρους συμβολαίου)
 

FMU

Αυτή η αίτηση χρησιμοποιείται για την διερεύνση κάλυψης ανθρώπων με προϋπάρχουσες καθώς επίσης και σε περίπτωση που ασφαλίζεται μόνο το (τα) παιδί (α) μίας οικογένειας χωρίς τους γονείς τους.
 

CPME

Αυτή ή αίτηση χρησιμοποιείται για την μεταφορά συμβολαίου από άλλη International ασφαλιστική στην Interglobal. Για να γίνει η μεταφορά θα πρέπει να μην έχει λήξει το συμβόλαιο. Κατά την μεταφορά μεταφέρονται και τυχόν εξαιρέσεις του προηγούμενου συμβολαίου αν υπάρχουν.
 
 
 
Η αίτηση για πιστωτική είναι:

Add Feedback