Ποιός συμπληρώνει το έντυπο απαίτησης αποζημίωσης;

Το έντυπο απαίτησης χωρίζεται σε δύο μέρη.

Στο πρώτο μέρος αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη τα οποια καλείστε να συμπληρώσετε και υπογράψετε εσείς.

Στο δεύτερο μέρος αναγράφονται τα στοιχεία της ιατρικής πάθησης τα οποία καλείται να συμπληρώσει, υπογράψει και σφραγίσει ο ιατρός σας.

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της αποζημίωσής σας , ζητήστε από τον ιατρό σας να συμπληρώσει το έντυπο στα Αγγλικά (εάν μπορεί) και εσείς συμπληρώστε τα στοιχεία σας με Λατινικούς χαρακτήρες.

Add Feedback