Αποζημιώσεις νοσοκομειακές προγραμμάτων με απαλλαγή

Σε περίπτωση που έχετε πρόγραμμα εταιρίας εξωτερικού με απαλλαγή στην νοσοκομειακή κάλυψη και επίσης διατηρείτε και άλλο νοσοκομειακό Ελληνικό πρόγραμμα (Ομαδικό ή ατομικό) , προτείνεται να χρησιμοποιήσετε πρώτα την εταιρία του εξωτερικού , διότι συνήθως τα προγράμματα αυτά εφαρμόζουν την απαλλαγή τους στα τιμολόγια που τους προσκομίζονται και δεν λαμβάνουν υπ όψιν τους το συνολικό κόστος της νοσηλείας. 

Έτσι αν για παράδειγμα έχετε μία νοσηλεία 20.000 ευρώ και το πρόγραμμα του εξωτερικού , έχει απαλλαγή 6500 ευρώ, σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε πρώτα τον άλλον ασφαλιστικό φορέα και προσκομίσετε απλήρωτα τιμολόγια ύψους π.χ. 10.000 ευρώ η απαλλαγή θα εφαρμοστεί στα 10.000 ευρώ και όχι στα 20.000.

 

Για περισσότερες πληροφορίες , απευθυνθείτε στους εξειδικευμένους συμβούλους μας.

Add Feedback